Viktig melding

Lukk meldinga

Visuell identitet

5 Malar (inkludert e-postsignatur)

Mal

E-postsignatur

Omtrent slik skal signaturen din sjå ut:

Merk deg:

 • Du skal bruka fonten Arial 10 på teksten, og denne bildefila med logoen til Hå kommune (PNG, 10 kB).
 • Det skal vera mellomrom etter «Med venleg helsing», etter tittelen din og før og etter bildefila med kommunevåpenet.
 • Hugs å ta med «Me løfter i lag» etter at du har limt inn bildefila med logo.
 • Hugs at telefonnummeret ditt skal skrivast med to og to siffer.
Mal-tekst

Her er ein mal-tekst du kan kopiera (hugs å endra teksten til Arial 10):

Med venleg helsing

Namnet ditt i feit skrift
Stillingstittelen din

Telefon: XX XX XX XX
www.ha.no

<fjern denne teksten og set inn logoen som bildefil, med linjeskift både før og etter. Hugs å ta med «Me løfter i lag» i tillegg til bildefila>

Me løfter i lag

Oppsett i Outlook 2016/2019
 • Skriv ein ny e-post.
 • I menyen oppe klikkar du på «Signatur» (til høgre for «Legg ved fil» og «Legg ved element», og så «Signaturer» (det nedste valet).
 • Endra på signaturen du allereie har, eller opprett ein ny.
 • Namnet ditt og Me løfter i lag skal vera i bold/feit skrift (IKKJE Arial Black).
 • Om du ønsker det, kan du laga ein signatur på nynorsk og ein på bokmål. Til høgre i signatur-menyen kan du velja kva signatur som skal vera standard på nye meldingar og svar/vidaresendingar.
 • Trykk på «OK» når du er ferdig.
Oppsett i webmail (www.ha.no/epost)
 • Trykk på verktøysymbolet/tannhjulet oppe til høgre og vel «Alternativer».
 • Under E-post og E-postsignatur, skriv inn ny signatur på same måte som i «vanleg» Outlook.
 • Trykk på «Lagre» når du er ferdig.
 • NB! I webmailen kan du berre ha éin signatur.
Oppsett i Gmail (for skuletilsette)
 • Trykk på verktøysymbolet/tannhjulet oppe til høgre og vel «Se alle innstillinger».
 • Under Generelt og Signatur, endra på signaturen du allereie har, eller opprett ein ny.
 • Namnet ditt og Me løfter i lag skal vera i bold/feit skrift.
 • Gmail har ikkje fonten Arial, så bruk Sans Serif i storleik «Normal».
 • Trykk på «Lagre endringer» når du er ferdig.
Teams-bakgrunn

Me har laga to variantar som du kan ha som bakgrunn i Teams:

Teams-bakgrunnar
Tittel Publisert Type
Teams-bakgrunn Steingard Himmel

Teams-bakgrunn, lyseblå med steinformer

14.02.2024 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Teams-bakgrunn Steingard Himmel.jpg
Teams-bakgrunn Brusand strand

Teams-bakgrunn, Brusand strand

14.02.2024 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Teams-bakgrunn Brusand strand.jpg

Slik endrar du bakgrunn i Teams:

 • Last ned bildefila/bildefilene du vil ha.
 • Du kan aktivera bakgrunn før du startar samtale/møte i Teams: Effekter og Avatarer → Videoeffekter → Flere videoeffekter → Legg til ny → Last opp fila du vil bruka.
 • Eller så kan du aktivera bakgrunn etter at samtale/møte har starta: Dei tre prikkane heilt oppe (Flere handlinger) → Effekter og avatarer → Videoeffekter → Flere videoeffekter → Legg til ny → Last opp fila du vil bruka → Bruk.

PS! Når du ser bakgrunnen du har valt på eigen maskin, så ser den spegelvendt ut. Men det er ikkje feil. Den vil vera rett for dei andre du er i møte med.

Designmaskinen: Plakatar, flyers, brosjyrar, visittkort og andre trykksaker

Snart kan du enkelt laga flotte plakatar, flyers, brosjyrar og andre trykksaker i ein Designmaskin. Du får tilgang til verktøyet i løpet av våren.

 

 

Officemalar (Powerpoint, Word og Excel)

 

Infoskjerm

Nye malar for infoskjerm kjem i løpet av våren.