Varhaug

Framtidsbilete Varhaug

Sentrumsplanen for Varhaug er snart ferdig. Kommunedelplanen er planlagt eigengodkjent av kommunestyret 7. oktober 2021.