Viktig melding

Lukk meldinga

Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruka nettsidene til Hå kommune. Me arbeider kontintuerleg med å betra brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengelegheit.

Tilgjengelegheitserklæring

Alle offentlege verksemder pliktar å ha ei eiga tilgjengelegheitserklæring.

Tilgjengelegheitserklæring for www.ha.no og undersider

Fleire tilgjengelegheitserklæringar

Dei fleste eksterne tenester og tredjepartsløysingar som me nyttar oss av, har eigne tilgjengelegheitserklæringar liggande direkte på den aktuelle sida. For nokre løysingar er det ikkje mogleg å publisera eigne lenker per dags dato, så derfor har me ei liste over dei erklæringane her: