Brannvesenet

Ring tlf 110 ved varsling av brann, ulykker og akutt forureining

For andre førespurnader, ring vakttelefon Hå brannvesen tlf 41 53 26 64.

Brannvesenet har som hovudmål å verna om liv, helse, miljø og materielle verdiar. For å redusera talet brannar og konsekvensane av dette jobbar brannvesenet med:

  • informasjon
  • opplæring
  • tilsyn og feiearbeid
  • oppretthalda ein godt utstyrt og trena beredskapsstyrke

Kontakt

Per Ivar Aniksdal
Per Ivar Aniksdal
Brannsjef
Mobil: 415 32 677