Viktig melding

Lukk meldinga

Om Hå kommune

Hå kommune ligg i Rogaland fylke, ca. 40 kilometer sør for Stavanger. I dag har kommunen omlag 19 000 innbyggarar. Hå kommune er 258 km² i areal.

Me løfter i lag

Visjonen er basert på symbolet i kommunevåpenet - steinbukken. Dette er eit godt og tydeleg symbol for jærbuen sitt slit med steinen og ein karrig natur. Dei steinfulle morenane frå istida er sjølve grunnlaget for jærbygdene, og steinrydding har vore ei føresetnad for jordbruk og for folket sitt liv på Jæren. Ein kan ikkje operere ein steinbukk aleine - ein må vere fleire for å sveive.

Steinbukken med sine tre føter kan også stå som eit symbol på dei tre tidlegare kommunane Nærbø, Varhaug og Ogna som vart slegne saman til ein kommune etter kommunereforma i 1964.

Open - Driftig - Stolt

Dette er dei tre verdiane til Hå kommune, og er meint å styre korleis kommunen driv både politisk og administrativt. Både visjon og verdiar vart til i 2015. Logo og meir om den visuelle identiteten finn du i profilmanualen til Hå kommune.

Hå er den største husdyrkommunen i Noreg. Omlag halvparten av arealet i kommunen er nytta til jordbruksformål. Hovudvekta i jordbruket ligg på husdyrbruk med grasdyrking. Næringsmiddelindustrien og den mekaniske industrien er dei dominerande industrinæringane. Hå kommune er den største arbeidsplassen i lokalsamfunnet.

Hovudkommunikasjonsårene nord-sør er Rv 44 og jernbanen. Tettstadane har vakse fram kring dei 6 jernbanestasjonane Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Brusand, Ogna og Sirevåg. Rådhuset med kommuneadministrasjonen er på Varhaug.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000