Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Visuell identitet

Hå kommune skal vera tydeleg og samlande i kommunikasjonen. Derfor har Hå kommune felles visuell identitet med logo, fargar, skrifttype og grafiske former.  Me vil at innbyggarane skal kjenna igjen alt kommunen leverer av tenester, tilbod og opplevingar. Den visuelle identiteten skal derfor gå igjen på alt i frå nettside til og plakatar til skilt og bilar. Me har eit felles mål og ein felles visjon: Me løfter i lag.