Viktig melding

Lukk meldinga

Visuell identitet

2 Logo

Logoen til Hå kommune består av steinbukken frå kommunevåpenet og teksten Hå kommune.
 

Logovariantar

Fylt våpenskjold

Outline

Hå kommune sin logo med outline - Klikk for stort bilete

Den fylte varianten med svart bakgrunn er tenkt til dei mest formelle samanhengane. Kvar avdeling bestemmer kva logo som passar best til formålet. Begge logoane finst også med kvit strek. 

Nedlasting

Logo
Tittel Publisert Type
Logo fylt kvit SVG

02.02.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo fylt hvit.svg
Logo fylt svart SVG

02.02.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo fylt.svg
Logo outline kvit SVG

02.02.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo outline hvit.svg
Logo outline svart SVG

02.02.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo outline.svg
Logo outline kvit PNG

02.02.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo outline hvit.png
Logo fylt svart PNG

02.02.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo fylt.png
Logo outline svart PNG

02.02.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo outline.png
Logo fylt kvit PNG

02.02.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Prim├ªrlogo fylt hvit.png
Animasjon av logo liggande

02.02.2024 Filtype: mp4. Klikk for å laste ned Logo_liggende.mp4
Animasjon av logo ståande

02.02.2024 Filtype: mp4. Klikk for å laste ned Logo_stående.mp4
Animasjon av logo og visjon liggande

02.02.2024 Filtype: mp4. Klikk for å laste ned Logo_med_løft_liggende.mp4
Animasjon av logo og visjon ståande

02.02.2024 Filtype: mp4. Klikk for å laste ned Logo_med_løft_stående.mp4

 

Logobruk

Logoen skal brukast i svart på lys bakgrunn, eller i kvit på mørk bakgrunn.

Logo og kommunevåpen skal ikkje brukast i andre fargar enn svart og kvit.

Når logoen skal plasserast på eit bilde, må den delen av bildet som er bak logoen vera roleg og gi god nok kontrast slik at logoen blir tydeleg. Viss det ikkje går an å få til god nok kontrast mot bildet, kan ein av steinformane brukast som bakgrunn for logoen.