Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Visuell identitet

2 Logo

Logoen til Hå kommune består av steinbukken frå kommunevåpenet og teksten Hå kommune.
 

Logovariantar

Logo med outline blir mest brukt, og skal brukast på alt frå plakatar og brosjyrar til digitale flater. Den fylte varianten med svart bakgrunn er tenkt til dei mest formelle samanhengane som brev og dersom den står ved sida av andre kommunar sine kommunevåpen. 

Outline

Hå kommune sin logo med outline - Klikk for stort bilete

Last ned logo med outline i PNG-format. (PNG, 53 kB)

Last ned logo i JPG-format. (JPG, 81 kB)

Last ned logo i SVG-format. (SVG, 15 kB)

Forklaring på fil-format:

  • Vel .PNG dersom du skal legga logoen over andre bilde eller bakgrunnar på nettside, sosiale medier eller presentasjonar.
  • Vel .JPG dersom du treng ein logo på kvit bakgrunn eller i eit kvitt dokument der du ønsker å halda filstørrelsen nede.
  • Vel .SVG dersom du skal laga brosjyrar, plakatar eller andre trykksaker der logoen skal trykkast i høg kvalitet. 

Fylt våpenskjold 

Last ned logo med fylt våpenskjold i PNG-format. (PNG, 48 kB)

Last ned logo med fylt våpenskjold i JPG-format. (JPG, 72 kB)

Last ned logo med fylt våpenskjold i SVG-format. (SVG, 15 kB)

 

Logo med kvit outline

Logo med outline finst også med kvit strek, men skal berre brukast om det blir for låg kontrast med svart. 

Last ned logo med kvit outline i PNG-format. (PNG, 43 kB)

Last ned logo med kvit outline i SVG-format. (SVG, 15 kB)

 

Logobruk

Farge på logo

Logoen skal brukast i svart på lys bakgrunn, eller i kvit på mørk bakgrunn.

Logo og kommunevåpen skal ikkje brukast i andre fargar enn svart og kvit.

Plassering av logo

Den føretrekte plasseringa av logoen er øvst eller nedst til venstre. Han bør plasserast like langt frå kanten av flata som breidda av kommunevåpenet, slik som vist på denne illustrasjonen:

 

Når logoen skal plasserast på eit bilde, må den delen av bildet som er bak logoen vera roleg og gi god nok kontrast slik at logoen blir tydeleg. Viss det ikkje går an å få til god nok kontrast mot bildet, kan ein av steinformane brukast som bakgrunn for logoen.

 

Logo for avdelingar

Hå gamle prestegard,  Obrestad fyr, Hå bibliotek, Nærbøparken, Hå brannvesen og Hå frivilligsentral har eigen logo. I nokre samanhengar passar det å bruka Hå kommune sin logo i tillegg for å nå ut til eit breiare publikum eller for å visa at heile Hå kommune er avsendar.

Logo for Hå gamle prestegard

Last ned svart logo i PNG-format (PNG, 92 kB)

Last ned kvit logo i PNG-format (PNG, 86 kB)

Logo for Obrestad fyr

Last ned logo i PNG-format. (PNG, 70 kB)

Logo for Hå bibliotek

Logo for Hå bibliotek - Klikk for stort bilete

Last ned farga logo i SVG-format (SVG, 5 kB)

Last ned farga logo i PNG-format (PNG, 86 kB)

Last ned farga logo i JPG-format (JPG, 76 kB)

Last ned svart logo i SVG-format (SVG, 6 kB)

Last ned svart logo i PNG-format (PNG, 86 kB)

Last ned svart logo i JPG-format (JPG, 64 kB)

Last ned kvit logo i SVG-format (SVG, 6 kB)

Last ned kvit logo i PNG-format (PNG, 80 kB)

Last ned stabel utan tekst i SVG-format (SVG, 2 kB)

Last ned stabel utan tekst i PNG-format (PNG, 27 kB)

Last ned stabel med kvit rame i JPG-format (JPG, 23 kB)

 

Logo for Nærbøparken

Last ned svart logo i SVG-format (SVG, 15 kB)

Last ned svart logo i PNG-format (PNG, 29 kB)

Last ned påfugl i SVG-format (SVG, 9 kB)

Last ned påfugl i PNG-format (PNG, 3 kB)

 

Logo for Hå brannvesen

Last ned logo i SVG-format (SVG, 19 kB)

Last ned logo i PNG-format (PNG, 252 kB)

 

Logo for Hå frivilligsentral

Last ned farga logo i SVG-format (SVG, 249 kB)

Last ned farga logo i PNG-format (PNG, 73 kB)

Last ned farga logo i JPG-format (JPG, 600 kB)

Last ned svart logo i SVG-format (SVG, 175 kB)

Last ned svart logo i PNG-format (PNG, 35 kB)

Last ned svart logo i JPG-format (JPG, 40 kB)

Logo for skular og barnehagar

Skular og barnehagar har eigen logo med steinbukken og namnet på skulen/barnehagen. Denne blir brukt på nettsider, produkt laga i Designmaskinen og profilering på skulen. Hå kommune sin logo blir brukt til malar i saks- og arkivsystem, Office-malar, stillingsannonsar og konvoluttar. Oppgåver som gjeld for fleire skular/barnehagar eller på tvers av organisasjonen skal bruka Hå kommune sin logo.

Skular

Vel .SVG dersom du skal laga brosjyrar, plakatar eller andre trykksaker der logoen skal trykkast i høg kvalitet. 

SVG-filer

SVG-filer
Tittel Publisert Type
Varhaug ungdomsskule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Varhaug ungdomsskule.svg
Nærbø ungdomsskule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Nærbø ungdomsskule.svg
Vigrestad storskule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Vigrestad storskule.svg
Varhaug skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Varhaug skule.svg
Bø skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Bø skule.svg
Ogna skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Ogna skule.svg
Høyland skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Høyland skule.svg
Vigrestad skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Vigrestad skule.svg
Motland skule

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Motland skule.svg

Vel .PNG dersom du skal legga logoen over andre bilde eller bakgrunnar på nettside, sosiale medier eller presentasjonar.

PNG-filer

PNG-filer
Tittel Publisert Type
Bø skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Bø skule.png
Høyland skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Høyland skule.png
Motland skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Motland skule.png
Ogna skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Ogna skule.png
Varhaug skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Varhaug skule.png
Nærbø ungdomsskule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Nærbø ungdomsskule.png
Vigrestad skule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Vigrestad skule.png
Vigrestad storskule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Vigrestad storskule.png
Varhaug ungdomsskule

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Varhaug ungdomsskule.png
Barnehagar

 

Vel .SVG dersom du skal laga brosjyrar, plakatar eller andre trykksaker der logoen skal trykkast i høg kvalitet. 

 

SVG-filer

SVG-format
Tittel Publisert Type
Askeladden barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Askeladden barnehage.svg
Bjorhaug barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Bjorhaug barnehage.svg
Gråtassen barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Gråtassen barnehage.svg
Lensmannsgarden barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Lensmannsgarden barnehage.svg
Logomal

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Logomal.svg
Stokkalandsmarka barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Stokkalandsmarka barnehage.svg
Måken barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Måken barnehage.svg
Trekløveren barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Trekløveren barnehage.svg
Motlandsmarka barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Motlandsmarka barnehage.svg
Rosktoppen barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Rosktoppen barnehage.svg
Vibereiret barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Vibereiret barnehage.svg
Varhaug idrettsbarnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Varhaug idrettsbarnehage.svg
Vigre natur- og friluftsbarnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Vigre natur- og friluftsbarnehage.svg
Vigrestad barnehage

29.05.2024 Filtype: svg. Klikk for å laste ned Vigrestad barnehage.svg

Vel .PNG dersom du skal legga logoen over andre bilde eller bakgrunnar på nettside, sosiale medier eller presentasjonar.

PNG-filer

PNG-format
Tittel Publisert Type
Askeladden barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Askeladden barnehage.png
Bjorhaug barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Bjorhaug barnehage.png
Breidablikk kulturbarnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Breidablikk kulturbarnehage.png
Gråtassen barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Gråtassen barnehage.png
Måken barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Måken barnehage.png
Lensmannsgarden barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Lensmannsgarden barnehage.png
Rosktoppen barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Rosktoppen barnehage.png
Motlandsmarka barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Motlandsmarka barnehage.png
Vibereiret barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Vibereiret barnehage.png
Trekløveren barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Trekløveren barnehage.png
Vigrestad barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Vigrestad barnehage.png
Stokkalandsmarka barnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Stokkalandsmarka barnehage.png
Varhaug idrettsbarnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Varhaug idrettsbarnehage.png
Vigre natur- og friluftsbarnehage

29.05.2024 Filtype: png. Klikk for å laste ned Vigre natur- og friluftsbarnehage.png

 

Hå kulturskule
Bilde av logoen til Hå kulturskule - Klikk for stort bilete
  • Vel .SVG dersom du skal laga brosjyrar, plakatar eller andre trykksaker der logoen skal trykkast i høg kvalitet. 
  • Vel .PNG dersom du skal legga logoen over andre bilde eller bakgrunnar på nettside, sosiale medier eller presentasjonar.


Last ned logo i SVG-format (SVG, 6 kB)

Last ned logo i PNG-format (PNG, 116 kB)