Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Visuell identitet

9 Video

Videoar frå Hå kommune skal følga desse prinsippa:

  • Hå kommune sin logo skal vera med. 
  • Videoane skal helst tekstast for å møta krava til universell utforming. Hugs også god kontrast mellom logo/tekst og bakgrunn.
  • Bruk skrifttypen DM Sans i all tekst. Bruk Arial som erstatning om DM Sans ikkje er mogleg.
  • Bruk steinformer som grunnlag for grafiske element.
  • Bruk profilfargane i grafikk, titlar og tekstplakatar.
  • Fotostilen gjeld også for video.

 

Rettigheiter og samtykke

  • Hugs samtykke (godkjenning) frå alle personar som er med i videoen.
  • Ikkje bruk bilde, animasjon, lyd, musikk, tekst eller anna materiale som me ikkje har avklart rettigheitene til.