Viktig melding

Lukk meldinga

Visuell identitet

3 Visjon og verdiar

Hå kommune sin visjon er «Me løfter i lag». Verdiane til kommunen er «Open, Driftig og Stolt». Visjon og verdiar kan illustrerast på ulike måtar.

Forklaring på fil-format:

  • Vel .PNG dersom du skal legga logoen over andre bilde eller bakgrunnar på nettside, sosiale medier eller presentasjonar.
  • Vel .JPG dersom du treng ein logo på kvit bakgrunn eller i eit kvitt dokument der du ønsker å halda filstørrelsen nede.
  • Vel .SVG dersom du skal laga brosjyrar, plakatar eller andre trykksaker der logoen skal trykkast i høg kvalitet. 

 

Stempel med visjon:

Det enkle visjonsstempelet kan brukast på presentasjonar, plakatar og andre trykksaker. 

Last ned svart stempel med visjon i SVG-format (SVG, 9 kB)

Last ned svart stempel med visjon i PNG-format (PNG, 7 kB)

Last ned kvitt stempel med visjon i SVG-format (SVG, 9 kB)

Last ned kvitt stempel med visjon i PNG-format (PNG, 5 kB)

Steinar med visjon

Steinar med visjon - Klikk for stort bilete

Dersom du ønsker å visa visjonen fram litt større på for eksempel skjermar, trykksaker, gåveartiklar eller foliering i bygg kan du bruka desse tre steinane med visjonen på.

Last ned steinar med visjon i SVG-format (SVG, 8 kB)

Last ned steinar med visjon i PNG-format (PNG, 789 kB)

Steinar med verdiar

Last ned steinar med verdiar i SVG-format (SVG, 12 kB)

Last ned steinar med verdiar i PNG-format (PNG, 843 kB)

Dersom steinane skal leggast på ein bakgrunn kan du bruka den same blåfargen som steinane (himmel) i 40% transperent.

Visjon og verdiar for avdelingar

Heile kommunen har den same visjonen og dei same verdiane. Av ulike grunnar er det nokre avdelingar som har ein eigen visjon og eigne verdiar eller mål i tillegg. Desse kan illustrerast med steinformer- gjerne i ein annan farge.

Ta kontakt på kominn@ha.kommune om du treng eigne steinar.