Viktig melding

Lukk meldinga

Kontakt oss

Servicetorg

Servicetorget svarar på spørsmål om kommunen sine tenester.

Ring oss

Skriv til oss

Du kan sende ein skriftleg førespurnad til oss:

Merk at all korrespondanse til og frå kommunen som hovudregel er offentleg.
Sensitive opplysningar må ikkje sendast i e-post. 

Faktura

  • Fakturaadresse er faktura@ha.kommune.no
  • Organisasjonsnummeret til Hå kommune er: 964 969 590
  • Kommunenummeret til Hå kommune er: 1119

Følg oss

Hå kommune på Facebook