Viktig melding

Lukk meldinga

Vakttelefonar

Vakttelefonar
Kven Telefonnummer
Medisinsk nødtelefon 113
Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Vakttelefon barnevernet 992 14 938
Barnevernvakta 905 41 321
Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland (legevakta i Stavanger) 902 40 200
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Vakttelefon brann 415 32 664
Krisesenter 51 53 06 23
Krisesenter for menn 51 53 22 27
Vakttelefon NAV (sosiale tenester) 406 35 954
Vakttelefon NAV (for arbeidssøkarar og permitterte) 458 31 369
Akutte problem med veg, vatn eller avløp 51 79 30 90
Servicetorget 51 79 30 00