Viktig melding

Lukk meldinga

Vakttelefonar

Medisinsk nødtelefon

Nasjonalt legevaktnummer

Vakttelefon barnevernet

Barnevernvakta

Voldtektsmottaket i Sør-Rogaland (legevakta i Stavanger)

Alarmtelefon for barn og unge

Vakttelefon brann

Krisesenter

Krisesenter for menn

Vakttelefon NAV (sosiale tenester)

Vakttelefon NAV (for arbeidssøkarar og permitterte)

Akutte problem med veg, vatn eller avløp

Servicetorget