Viktig melding

Lukk meldinga

Har du fylt 80 år - og ynskjer besøk av kommunen?

Me tilbyr heimebesøk for alle innbyggjarar som er blitt 80 år. Målet med heimebesøket er å gje informasjon om tenestetilbodet i Hå og sikra at heimen din er tilrettelagd om du treng det.

Kontakttelefonnummer:

Heimetenesta Nærbø

Terese Håland, leder

Tlf. 415 32 789

Vakttelefon: 415 32 780

Heimetenesta Varhaug

Liv Kristin Skretting Skeie, leder

Tlf. 415 32 744

Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør (Vigrestad/Brusand/Ogna/Sirevåg)

Bente Karin Fotland, leder

Tlf. 415 32 730

Vakttelefon: 415 32 771