Viktig melding

Lukk meldinga

Bustadkompasset

Det er mange reglar og mange ansvarlege i prosessen med busetting av flyktningar. Synest du det er vanskeleg å finna fram i all informasjonen? Me har laga eit bustadkompass som kan hjelpa deg med å gjera vegen til busetting enklare. Kompasset kan brukast av alle, men er spesiallaga for kommunane Hå, Time og Klepp.