Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

7 Kommunal kontantstøtte

  • Mottar du kommunal kontantstøtte, må du senda inn endring når du tek i mot barnehageplass. Du må betale tilbake eventuell feilutbetalt kontantstøtte.
  • Ved delt kontantstøtte/barnehageplass vert opphaldet tildelt slik det passar for barnehagen.