Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

10 Internkontroll

Barnehagane er omfatta av Forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.f. Det skal finnast dokumentasjon for internkontrollsystem i kvar barnehage.