Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

12 Forsikring

Hå kommune har kollektiv ulykkesforsikring i tida barna er i barnehagen, samt på direkte veg til og frå barnehagen. Forsikringa gjeld ikkje ved tap av personlege eigendelar