Viktig melding

Lukk meldinga

Tømmedagar

Tømmekalender

Trykk på den blå knappen rett ovanfor her for å finna gata og tømmeruta di.

Sjå rettleiinga på korleis du kan legga den inn i google-kalenderen din på mobilen. Då vil du få varsling kvar gong det er tømming.  

Du kan også skriva ut alle tømmingane for året på ei A4-side. 

(Desse rettleiingane finn du når du har klikka deg inn på gata di)

Praktisk om tømming

  • Restavfallsdunken og matavfallsdunken blir tømt kvar 14. dag.
  • Papirdunken blir tømt ein gong i månaden.
  • Dunken for glas- og metallemballasje blir tømt annankvar månad.
  • Sjekk tømmekalenderen for å sjå når det er tømming av dei ulike dunkane hjå deg.
  • På tømmedagen skal dunkane trillast ut til veg seinast klokka 06.00.
  • Om det er vanskeleg for deg å setta fram dunken, kan du bestilla hjelp til dette.