Viktig melding

Lukk meldinga

Hå gjenvinningsstasjon Nærbø

Alle innbyggarar i Hå kan kasta hushaldningsavfall på Hå gjenvinningsstasjon (Pytten) i Bøvegen 16 på Nærbø. Gjenvinningsstasjonen tek ikkje imot næringsavfall. Det finst det eigne private ordningar for.

Januar
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00 i partalsveker
SundagStengt

Pytten er stengt måndag 1. januar.

Februar
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 09:30 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
Mars
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00 i partalsveker
SundagStengt

Opningstider i påsken: 

 • Onsdag 27. mars: 07:30 - 12:00
 • Pytten er stengt frå 28. mars til 1. april.
April
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00
SundagStengt

Opningstider i påsken: 

 • Onsdag 27. mars: 07:30 - 12:00
 • Pytten er stengt frå 28. mars til 1. april.
Mai
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00
SundagStengt


Pytten er stengt onsdag 1. mai, torsdag 9. mai, fredag 17. mai, laurdag 18. mai og måndag 20. mai.

Juni
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 09:30 - 13:00
Sundag Stengt

 

Juli
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 15:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag Stengt
Sundag Stengt
August
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00
SundagStengt

Pytten er stengt laurdag 3. august.

September
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 09:30 - 13:00
Sundag Stengt
Oktober
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 09:30 - 13:00
Sundag Stengt
November
Måndag 07:30 - 15:00
Tysdag 07:30 - 15:00
Onsdag 07:30 - 15:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:00
Laurdag 09:30 - 13:00 i partalsveker
Sundag Stengt
Desember
Måndag07:30 - 15:00
Tysdag07:30 - 15:00
Onsdag07:30 - 15:00
Torsdag07:30 - 18:00
Fredag07:30 - 15:00
Laurdag09:30 - 13:00 i partalsveker
SundagStengt

2023: Pytten er stengt måndag 25. desember og tysdag 26. desember.

2024: Pytten stenger klokka 12 tysdag 24. desember og tysdag 31. desember, og er stengt onsdag 25. desember og torsdag 26. desember.

​Prisar og betaling

Avfallet skal vera sortert før du kjem, og du betalar berre for restavfall. Restavfallet skal leverast i gjennomsiktige sekkar. Det kostar 60 kroner per sekk med restavfall. Det blir eit ekstragebyr for levering i svarte søppelsekkar, og prisen er då 100 kroner per sekk. Skal du kasta større ting som ikkje får plass i ein sekk, reknar me også prisane om til sekkar. Når det gjeld stolar og sofa reknar me ein sekk per sete. Du kan betala med kort og Vipps (120963).

Dette kan du levera i Pytten:

 • Restavfall (i gjennomsiktig sekk)
 • Glassemballasje
 • Metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Papir og papp
 • Hageavfall
 • Isopor
 • Tekstilar
 • Farleg avfall
 • Impregnert trevirke
 • EE-avfall
 • Vindauge (gjeld eldre vindauge med PCB eller klorparafin, nyare vindauge går som restavfall)
 • Kvitevarer
 • Gipsavfall
 • Trevirke
 • Isolasjon som Glava/Rockwoll
 • Keramikk
 • Fliser

Vurder alltid om det du ønsker å kasta, kan leverast til gjenbruk.

Asbest

Du kan levera asbest til gjenvinningsstasjonane på Sele og Forus. All asbest må vera heilt innpakka i plast og godt teipa, slik at det ikkje kan koma væte til.  For private kundar er det gratis å levera asbest. Næringskundar kan ikkje levera asbest på gjenvinningsstasjonane, men må levera det direkte til DIM i Egersund, Svåheia Avfallsplas tlf. 51 46 25 00.

Ammunisjon, eksplosiv, fyrverkeri og liknande

Lever dette til politiet eller forhandlar.

Medisinrestar

Dette er risikoavfall, og skal leverast til apotek. Anna medisinsk restavfall kan leverast til apotek, sjukehus eller gjenvinningsstasjon etter avtale.

Daude kjæledyr

Lever til veterinær eller til Gjesdal dyrekrematorium.

Fritidsbåtar
 • Båtar under 15 fot, kan leverast kostnadsfritt på IVAR sine gjenvinningsstasjonar.
 • Båtar under 3 tonn kan også leverast kostnadsfritt direkte til Ecofiber i Jåttåvågen. Her kan du også bestilla henting ved å ringa 480 23 602.
Bildekk
 • Me tar ikkje imot dekk til køyretøy.
 • Bildekk kan leverast på IVAR sine gjenvinningsstasjonar på Forus og Sele, og alle som sel dekk tar imot også.