Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

2 Formål

2.1 Barnehagane skal vera ei pedagogisk tilrettelagt verksemd. Dei skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar, kunnskapsdepartementet sine forskrifter, nasjonal rammeplan, kommunale vedtekter og den enkelte barnehage sin årsplan.

2.2 Barnehagen skal vera ei teneste av høg kvalitet og på ein god måte vera imøtekomande for innbyggarane i Hå.