Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

8 Foreldreråd og samarbeidsutval

Kvar barnehage skal ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval, jf. §§ 4 og 5 i Lov om barnehagar. 

  • Foreldrerådet består av foreldre/føresette til alle barn i barnehagen
  • Samarbeidsutvalet består av likt antal foreldre/føresette og tilsette
  • Hå kommune som eigar er representert i samarbeidsutvalet ved politiske representantar