Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

6 Oppseiing

6.1 Oppseiing av barnehageplass skal sje digitalt via barnehageportalen.

  • Det er ein månad oppseiingsfrist, gjeldande frå den 1. i kvar månad.
  • Tildelt plass for nytt barnehageår, må seiast opp før 1.juni. Ved oppseiing etter fristen, må ein betale for august. 
  • Ved oppseiing etter 31.mars må det betalast ut barnehageåret, til 15.august. Det vil sei at barn som ønskjer å slutta etter 30.april må betala for mai,  juni og halve august, sjølv om plassen ikkje vert nytta.
  • Ved flytting ut av kommunen kan barnet behalda plassen ut semesteret.

Hå kommune kan sei opp barnehageplassen ved:

  • Manglande betaling 
  • Dersom ein gjer urette opplysningar ved opptak
  • Dersom barnet uteblir frå barnehagen i lengre tid utan at personalet blir varsla