Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

11 Barnas helse

Før barnet begynner i barnehage skal det leggjast fram erklæring om barnet si helse. Dersom barnet har møtt til ordinær undersøking på helsestasjonen kan ei slik erklæring bli gitt av føresette.