Viktig melding

Lukk meldinga

God sommar☀️

Barnehagevedtekter

4 Opningstida

4.1 Nytt barnehageår startar 15. august og avsluttar 14.august

  • Barnehagane har tilbod 11 månadar og 2 veker. 
  • Barnehagane er feriestengt i veke 29 og 30.
  • Barnehagane held stengt jul- og nyttårsafta. 
  • Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagane kl. 12.00.
  • Open barnehage følger skuleruta.

4.2 Barna må ha minst 5 veker ferie i løpet av barnehageåret. 

  • 3 ferieveker må vera samanhengande i perioden 1. juni - 14. august.
  • Planleggingsdagane kan reknast som ferie.

4.3 Barnehagane har 5 planleggingsdager i året. Desse dagane er barnehagane stengde. 

4.4 Maksimal opphaldstid for det enkelte barn er 45t pr veke.