Viktig melding

Lukk meldinga

Heimesjukepleie

Heimesjukepleien gjer hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur heime. Det er tre soner; Nærbø, Varhaug og Sør.

Trykk her for søknadsskjema

 

Kva kostar heimesjukepleie?

Heimesjukepleie er gratis.

Kva er lindrande omsorg i heimen?

Lindrande behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med uhelbredeleg sjukdom og kort forventa levetid.

Kontakttelefonnummer:

Heimesjukepleien Nærbø

Terese Håland, leiar

Tlf. 415 32 789

Vakttelefon: 415 32 780

Heimesjukepleien Varhaug

Liv Kristin Skretting, leiar

Tlf. 415 32 744

Vakttelefon: 415 32 775

Heimesjukepleien Sør (Vigrestad/Brusand/Ogna/Sirevåg)

Bente Karin Fotland, leiar

Tlf. 415 32 730

Vakttelefon: 415 32 771