Viktig melding

Lukk meldinga

Praktisk bistand/heimehjelp

Heimehjelp er tilbod til personar som er avhengig av hjelp i kvardagen på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Du kan få hjelp til nødvendige praktiske gjeremål i huset som reingjering, klesvask eller andre hushaldsoppgåver.

Trykk her for søknadsskjema

 

 

Kva kostar heimehjelp?

Det er kommunestyret som avgjer kva heimehjelp skal kosta. Prisen er avhengig av inntekta di og det er bestemt kor mange timar du må betala for. Kommunestyret har og sett beløp som er maks for kva du skal betala per månad.

Tabellen under viser prisane for 2024:

Heimehjelp-2024
Inntekt Pr. time Maks betalte timar Maks betaling pr månad
Inntil 2G (kr 237.240) 230,- - 230,-
2-3G (kr 237.241 - 355.860) 230,- 7 1.610,-
3-4G (kr 355.861 - 474.480) 230,- 10 2.300,-
4-5G (kr 474.481 - 593.100) 230,- 13 2.990,-
over 5G (> kr 593.100) 230,- 17 3.910,-

 

Matombringing

Kva kostar det å få middag levert heim?

Du kan få middag levert heim. Dersom du søker om tenesta, og får vedtak om mat levert heim, kan du velja mellom desse abonnementa:

Matombringing
Alternativ: Pris:
Middag 3 dagar pr. veke Kr. 1.596,- pr. mnd.
Middag 6 dagar pr. veke Kr. 2.863,- pr. mnd.
Middag 7 dagar pr. veke Kr. 3.194,- pr. mnd.

Korleis avbestilla eller mellombels stoppa middagslevering?

Ta kontakt med servicetorget på telefon 51 79 30 00 eller på e-post: post@ha.kommune.no Abonnementet må stoppast i minimum ei veke for å fråtrekk på fakturaen.

Kva kostar det å få hjelp til å vaska klede?

Dei som får heimetenester kan og få hjelp til vask av klede. Dette kostar kr 208,- pr månad.

 

 Kontakttelefonnummer:

Heimetenesta Nærbø

Terese Håland, leder

Tlf. 415 32 789

Vakttelefon: 415 32 780

Heimetenesta Varhaug

Liv Kristin Skretting, leder

Tlf. 415 32 744

Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør (Vigrestad/Brusand/Ogna/Sirevåg)

Bente Karin Fotland, leder

Tlf. 415 32 730

Vakttelefon: 415 32 771