Viktig melding

Lukk meldinga

Skulebibliotek

Alle elevane i Hå-skulen har tilgang til skulebibliotek og får tildelt lokalt lånekort

Alle elevane i Hå-skulen har tilgang til skulebibliotek i samsvar med opplæringslova § 9-2, og får automatisk tildelt lokalt lånekort som gjeld ved skulebiblioteket og kan nyttast ved alle biblioteket sine avdelingar i kommunen. 

Biblioteket sine utlånsreglar gjeld. Her er ei lenkje til biblioteket i Hå sine utlånsreglar.

Dersom de føresette ynskjer å reservera dykk mot at eleven får låna  ved andre avdelingar enn skulebiblioteket ved sin skule, kan de kontakta skulen.