Viktig melding

Lukk meldinga

Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein alarm som eldre, funksjonshemma og sjuke ber på seg for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar heile døgnet.

Det kostar kr. 208,- pr. månad å ha tryggleiksalarm. I tillegg må du betala for installering, dette kostar kr. 520,-.

Tenesta er for heimebuande eldre eller funksjonshemma som på grunn av sjukdom eller andre årsaker opplever utryggleik og/eller har behov for å kunne tilkalla hjelp i akutte situasjonar.

For å få tryggleiksalarm må det setjast opp nøkkelboks ved hovuddør. Dersom du bur i sameige eller bustadkompleks med felles hovuddør, må du innhenta løyve for oppsetjing.

Kommunen held no på sjå på moglegheiter rundt teknologi i heimen som kan knytast opp mot tryggleiksalarmar – såkalla velferdsteknologi.

Heimetenesta tar kontakt med deg og gjer ei behovskartlegging etter å ha mottatt søknaden.

 

Trykk her for søknadsskjema

 

​Kontakttelefonnummer:

Heimetenesta Nærbø

Terese Håland, leder

Tlf. 415 32 789

Vakttelefon: 415 32 780

Heimetenesta Varhaug

Liv Kristin Skretting, leder

Tlf. 415 32 744

Vakttelefon: 415 32 775

Heimetenesta Sør (Vigrestad/Brusand/Ogna/Sirevåg)

Bente Karin Fotland, leder

Tlf. 415 32 730

Vakttelefon: 415 32 771