Viktig melding

Lukk meldinga

Næringstomter

Dronefoto Skoga industriområde. Foto. - Klikk for stort bilete

Det er eit mål for kommunen å ha noko generelt næringsareal tilgjengeleg i alle krinsane. Det blir lagt opp til at det berre er arbeidskraftintensiv næringsverksemd som kan rekna med å få næringsareal i tettstadene nord i kommunen, medan meir plasskrevjande industri bør lokaliserast lenger sør.

Me har ledige næringstomter her:

Kart