Viktig melding

Lukk meldinga

Velkommen til feilmeldingstenesta vår

Ved akutte problem med veg, vatn eller avløp, ring teknisk vakttelefon på 51 79 30 90.