Viktig melding

Lukk meldinga

Velkommen til feilmeldingstenesta vår

Ved akutte problem med veg, vatn eller avløp, ring teknisk vakttelefon på 51 79 30 90.

Ved akutte problem med straum, ta kontakt med Jæren Everk.