Viktig melding

Lukk meldinga

Utleige av skular og barnehagar i Hå

Kontakt den aktuelle skulen eller barnehagen direkte, for leige av lokale.

  • Ved utrekning av leige betaler ein for den leietida som er tildelt etter søknad.
  • Lag og organisasjonar i kommunen skal som før kunna låna rom på skulane gratis for alle dagar, vekedagar og helg.
  • Leigetakarane kan sjølv vaska. Utleier godkjenner vaskinga.
  • Skulen sine reinhaldarar kan vaske etter tariff mot betaling frå leigetakar.
  • Leigetakar må betala vaktmeister etter tariff, dersom det er nødvendig med slik  teneste.
  • Leigetakar må dekkje skader som oppstår under utleige.
  • Betaling for skulebesøk frå andre kommunar: Kr. 950 pr brukt lærartime + evt mat/kopiering.
  • Betaling for elevar frå andre kommunar: Bruk KS sine satsar for betaling mellom kommunar.
Utleigeprisar i 2024

Kveldstid
måndag-fredag
kr pr dag

Helg
laurdag-sundag
kr pr dag

Leige av rom

315

600
Leige av gymsal / aula / kjøkken

430

865
Barnehage

865

2125
Kommunestyresal rådhuset

865

2125
Paviljongen Nærbøparken

620

620
Leige av skule (evt med basseng) 

Helg: 9450