Viktig melding

Lukk meldinga

Administrasjonen

Kommunedirektøren har den overordna leiinga av kommunen si samla verksemd. Dette inneber at kommunedirektøren har ansvar for å legga til rette for og koordinera dei oppgåvene kommunen har ansvaret for, etter kommunelova.

I tillegg skal kommunedirektøren sjå til at politiske vedtak vert gjennomførde og føra tilsyn med heile forvaltninga i kommunen.

For å løysa oppgåvene, har kommunedirektøren knytt til seg kommunalsjefar, eigedomssjef og økonomisjef – saman utgjer desse leiargruppa.

Kommunedirektøren si leiargruppe:

Portrett av Waldemar Pettersen - Klikk for stort bilete

Waldemar Pettersen
Kommunedirektør (konst.)

Portrett av Tore Spangen - Klikk for stort bilete

Tore Spangen
Økonomisjef

Portrett av Arne Birkeland - Klikk for stort bilete

Arne Birkeland
Eigedomssjef

Portrett av Camilla Nielsen Trones. Foto. - Klikk for stort bilete

Camilla Nielsen Trones
Organisasjonssjef

Portrett av Rune Roaldsen. Foto. - Klikk for stort bilete

Rune Roaldsen
Kommunalsjef oppvekst (konst.)

Portrett av Jørn Kosmo - Klikk for stort bilete

Jørn Kosmo
Kommunalsjef velferd

Portrett av Jan Gunnar Mattingsdal - Klikk for stort bilete

Jan Gunnar Mattingsdal
Kommunalsjef samfunn