Viktig melding

Lukk meldinga

Innsyn i byggesak

Nyare eller pågåande byggesaker

Ved å gå inn på vår kartportal og kryssa av Byggesaker i menyen får du sjå byggesaker som er under behandling, og byggesaker som er ferdigbehandla den siste tida. Her kan du sjå kor langt saka har kome i saksgangen, og du får tilgang på dokument i saka.

Kartportal

Eldre byggesaker

Lurer du på kva som tidlegare har blitt godkjent på ein eigedom, kan du sjekka i det gamle byggesaksarkivet i WebLager.

WebLager

Bygger naboen utan at du har blitt varsla?

Sjå Direktoratet for byggkvalitet sin rettleiar.

Opningstider

Byggesakskontoret er ope måndag til fredag 09.00-14.00.

Klikk her for å bestilla møte

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt