Viktig melding

Lukk meldinga
Her ser du eit oversyn over alle partia i kommunen. Du kan få ei liste over alle representantane for eit einskild parti ved å klikke på partinamnet.
 
Clear
     
 

Kontaktinformasjon om tenesta

Hå kommune
Rådhusgata 8
4360 Varhaug
Telefon: 51793000