Viktig melding

Lukk meldinga

Vår venn Vipa

  

Vipa er i sterk tilbakegang i Norge og på Jæren. Mange bønder gjør en stor jobb for å ta vare på den i kulturlandskapet, men det er ikke en enkel jobb i et stadig mer intensiv drevet jordbruk. Egg og unger er vanskelige å se og det skal gå fort når en leier inn maskinentreprenører til jobben. Men ikke gi opp om det ikke lykkes hver gang.  Se video om hva du kan gjøre for å ta vare den fine fuglen.

Artikkelliste