Viktig melding

Lukk meldinga

Kva kostar det å søka?

Du må betala for at kommunen skal behandla byggesøknaden din. Prisen du må betala avhenger av kva du skal bygga.

Saksbehandlingsgebyret blir rekna ut frå eit basisgebyr basert på kva du skal bygga og eit arealgebyr for størrelsen på byggverket. Dersom du søker om dispensasjon, kjem dispensasjonsgebyret i tillegg.

Eksempelet under viser saksbehandlargebyr for å bygga ein garasje på 50 kvadratmeter som krev dispensasjon frå regulert byggegrense.

  • Grunnbeløp: 3263 kroner
  • Arealgebyr (20 kr x 50 m2): 1000 kroner
  • Dispensasjon, byggegrense: 6121 kroner

Sum: 10384 kroner

Fullstendig prisliste for byggesaks- og reguleringsgebyr finn du her 

Opningstider

Byggesakskontoret er ope måndag til fredag 09.00-14.00.

Klikk her for å bestilla møte

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt