Viktig melding

Lukk meldinga

Nedgravne avfallsconteinarar

Er containeren full?

Dersom ein container er full eller blokkert, tek du med deg avfallet igjen og kontaktar Renovasjonen IKS.

Kontaktinfo til Renovasjonen IKS:

Tlf: 51 80 08 00
E-post: post@renovasjonen.no

Slik bruker du dei nedgravne containerane:

Hugs å halda det reint og ryddig rundt avfallsstasjonane. Sett aldri avfall ved sida av containerane.

Treng du ny nøkkelbrikke?

Om du er sameigeleiar og treng nye brikker, kontaktar du servicetorget på telefon 51 79 30 00. Om du har mista/øydelagt brikka di, kontaktar du leiaren av sameiget ditt. Det kostar 50 kroner pr stk. 

Treng du matavfallsposar?

Kommunen leverer ut matavfallsposar til dei med nedgravne containerar ein gong i året. Dersom du går tom, kan du henta på Pytten miljøstasjon eller i servicetorget på rådhuset.

Kommunene ønsker i størst mulig grad å bruka nedgravne avfallscontainerar som avfallssystem der forholda ligg til rette for det. Du kan lesa meir om nedgravne containerar på nettsida underbakken.no.