Viktig melding

Lukk meldinga

Landbruksvegar

Skal du bygga ein landbruksveg, må du søka kommunen.

Landbruksvegar er:

Dersom landbruksnytten utgjer over 50 prosent i veganlegget, blir søknaden behandla etter landbruksveiforskrifta. 
Har vegen under 50 prosent landbruksnytte, blir søknaden behandla etter plan- og bygningslova.

Korleis søka?

Du finn meir informasjon om korleis du søker om bygging av landbruksveg, rettleiing og søknadsmateriell på Du finn meir informasjon om korleis du søker om bygging av landbruksveg, rettleiing og søknadsmateriell på landbruksdirektoratet.no..