Viktig melding

Lukk meldinga

Syn- og hørselskontakt

Dersom du har utfordringar med syn eller hørsel kan du kontakta kommunens syn- og hørselkontakt.

Kven kan få hjelp av syn- og hørselskontakten?

Du kan få hjelp av syn- og hørselskontakten dersom du:

  • Har problem med å høyra dørklokka, brannvarslar, det som vert sagt i samtalar og liknande.
  • Har vanskar med å lesa, skriva eller anna nærarbeid.
  • Har vanskar med å orientera deg ute/inne på grunn av svekka syn.

Ved nedsatt syn må dokumentasjon frå augelege vedleggjas. Dokumentasjonen må ikkje vera eldre enn ett år.

Korleis kan eg få time hjå syn- og hørselskontakten?

Send søknadsskjemaet i posten til: Syn- og hørselskontakt i Hå, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug. 

 

Søknadsskjema finn du her (PDF, 508 kB)

 

Ikkje send sensitive opplysningar på e-post.

Vil du ha kontakt med likeperson for høyreapparatbrukarar?

Kvar 1. mandag i månaden klokka 12.00-13.30 kan du treffa likepersonar i gamle kommunehuset, Jadarvegen 5 på Nærbø.

 

Kvar 1. tirsdag i månaden klokka 10.00-11.30 kan du treffa dei på Vigrestad legesenter, Langgata 27.

 

Du kan også få hjelp på Snadder gatekjøkken torsdagar klokka 15.00-18.00.

Syn- og hørselskontakten er på jobb kvar onsdag og torsdag, samt fredag i partallsveker.

Opningstider

08.00 - 15.00

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt