Har du fått varsel om feiing?

Om du har mottatt eit varsel om feiing frå oss set me pris på at følgande kan vera klart før feiaren kjem:

  • Omnar, peisspjeld og luker i samband med eldstader må vera lukka.
  • Ein fast takstige med sikker festing må vera montert dersom feiaren skal feia frå taket.
  • Ein stige som kjem minst ein meter over takrenna skal ligga framme lett tilgjengeleg. Av omsyn til leikande born må stigen ligga, så feiaren kan setta han opp sjølv.
  • Er det over 5 meter til gesims, skal det væra stigefeste som forhindrer glidning. 
  • Feieluka må vera lett tilgjengeleg. Finn fram eldfast spann så du kan fjerne sot etter feiing.
  • Ein bør dekka til teppe og liknande frå kjellardøra til feieluka, for å hindra at dei vert smussa til.
  • NB! Feiing vert ikkje utført dersom ikkje stigemateriell er i forskriftsmessig stand. Trestigar er ikkje godkjent.

Atterhald om finvêr

Dersom vêret ikkje tillèt feiing, vil det verta utført førstkomande ledige dag.

 

Bilde av beksot i teglskorstein. - Klikk for stort bileteEksempel på beksot i teglskorstein.

 

Bilde av reir i sotluke/skorstein. - Klikk for stort bileteReir i sotluke/skorstein.

 

 

Bilde av brannforebyggar i arbeid. - Klikk for stort bilete

 

 

 

Kontakt

Peder Vold
Brannførebyggar
Mobil: 41532680
Caroline Friestad
Brannførebyggar
Mobil: 41532663