Viktig melding

Lukk meldinga

Utleige av lokale ved Olsvoll bu- og velferdssenter

«Glasshuset» ved Olsvoll på Ogna er totalrenovert og vert til dagleg brukt av dagsenter og  frivillighetssentral. Ved ledig kapasitet kan lokalet lånast av både lag, organisasjonar og privatpersonar. 

Adresse: Olsvollvegen 8, 4364 Sirevåg

Lokalet har plass til å kunne dekka til cirka 40–50 personar. Viss du ikkje skal dekka, er det plass til fleire.

Betaling:

  • Lag og organisasjonar i kommunen kan låna lokalet gratis alle dagar, inklusiv helg.
  • Frivillige som yter innsats ved bu- og velferdssenteret kan leiga lokalet gratis alle dager.

For andre er prisen for leige av lokalet:

  • Kveldstid måndag-fredag: kr 770 pr dag
  • Helg, laurdag og søndag: kr 1925 pr dag

Utleigereglar:

  • Lokalet skal leverast tilbake i same stand som ved overtaking. Søppel skal fjernast.
  • Ved mangelfull vask/rydding vert det fakturert 500 kroner per time.
  • Leigetakar må dekka skadar som oppstår under utleige.
  • Lokalet må bestillast seinast 2 dagar før bruk.

Kontaktpersonar for meir informasjon og bestilling av lokalet:

Bilde frå lokalet

Uteområdet og fasaden på Glassbygget. Foto. - Klikk for stort bilete
Bilde som viser møblar og oppsett inne i lokalet. Foto. - Klikk for stort bilete
Bilde som viser kjøkkenet. Foto. - Klikk for stort bilete
Bilde som viser lokalet og møblering. Foto. - Klikk for stort bilete