Viktig melding

Lukk meldinga

Bø- og Dalabekken

Vi fikk utarbeidet en kartlegging og vurdering av fysiske inngrep i nedre del a Bø- og Dalabekken høsten 2020, se rapport i lenke.  I 2021 og 2022 har det blitt gjennomført tiltak for nedre del av Dalabekken - fra Opstadvegen til Håelva.
I Roskdalen har vi åpnet røyr samtidig som grusbanen blir endret til et stor fri- og lekeområde. På hele strekket har det blitt gjennomført habitatsforbedrende tiltak. Kantsikring, steinutlegg, grusutlegg, treplanting med mer. Alt dette forventes å ha positiv effekt i flomsituasjoner. Tiltakene forbedrer på samme tid  levevilkårene for livet i bekken.I forbindelse med arbeidet ble det funnet kjempespringfrø på lokaliteten. Denne ble forsøkt luket bort sommeren 2021 og 2022. Lukearbeidet skal følges opp i et par år. Du kan lese om alle tiltakene som er utført i vedleggene.