Viktig melding

Lukk meldinga

Vassdragene i Hå

Det er et miljømål at alle vassdrag i Hå skal ha god kvalitet. Det er et pågående arbeid som omfatter kartlegging, tiltaksplaner, prosjektering og gjennomføring av tiltak. Under hvert enkelt vassdrag kan du finne informasjon om arbeidet, som pågår. Det er også linker til rapporter.