Viktig melding

Lukk meldinga

Overvåking av innsjøer og elver

Hå Kommune deltar i en felles overvåking med de andre kommunene i Jæren Vannområde. Det blir tatt ut vannprøver og bunndyrsprøver og en kan på denne måten følge utviklingen i vannkvalitet og miljø i vassdragene. Se rapport. Vi viser også til vann-nett.no , der en mer spesifikt kan gå inn og lese om tilstand til hver enkel vannforekomst.