Viktig melding

Lukk meldinga

Håelva

I 2017 ble det laget tiltaksplan for Håelva. Det er også utarbeidet en tiltaksplan for habitatsforbedrende tiltak i nedre del av elva fra Hauglandsbrua, til utløp i havet og det som ble planlagt er blitt gjennomført.
Vi forsetter å ta ut vannprøver for å sjekke vannkvalitet og det vil også bli foretatt andre fiske- og elvemusling-undersøkelser fremover.  

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069