Viktig melding

Lukk meldinga

Årslandsåna, Odlandsbekken og Hårråna

Årslandsåna, Odlandsbekken og Hårråna har alle potensiale for å bli laks- og sjø-ørretbekker.  Det er fisk/ål i dem alle,  men det er ikke optimale forhold. Du kan lese om de enkelte bekkestrekk i vedlagte rapport.  De har blitt kartlagt i 2022 og rapporten ble publisert i 2023. Det er ønskelig å sette inn tiltak for å forbedre kvaliteten og dersom grunneiere tar initiativ og vil gjøre noe, skal kommunen støtte opp.
Planen er at kommunen skal forsøke å hente inn midler og sette i gang med felles tiltak i løpet av perioden 2024-2027.