Viktig melding

Lukk meldinga

Tiltak i vassdrag

Ved tiltak i vassdrag, må du alltid ta kontakt med landbrukskontoret først.
Søknaden om tiltak i vassdrag går via kommunen til Fylkeskommunen eller Statsforvalteren, som skal behandler søknaden. Det betyr ikke nødvendigvis at det er vanskelig å få tillatelser, målet er å jobbe for at arbeidet blir utført på en slik måte at forhold for livet i vassdraget ikke blir forringet.
Det er muligheter for å få tilskudd til tiltak knyttet til vassdrag. 
Søknadsskjema for søknad om tiltak i vassdrag finner du her.

Eksempler på miljøvennlig erosjonssikring ligger i linken.