Viktig melding

Lukk meldinga

Tverråna

Hå Kommune kartla i 2015 arealene langs Håelva, herunder Tverråna med sidebekker.  I 2022 har vi kartlagt Tverråna  i detaljer og rapporten ligger som lenke i sidefeltet.  Vi fikk tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og Miljødirektoratet til gjennomføring.

Presentasjon fra grunneiermøte 30.11.2022 ligger også som lenke.  På samme møte ble det også vist en liten film om de viktige kantsoner og deres funksjon.  Se filmen om kantsoner her.

I 2023 fortsetter vi å jobbe med Tverråna og sidebekkene. Vi skal  nå søke midler til å gjennomføre tiltak og avtale med grunneiere hva som kan gjennomføres.