Viktig melding

Lukk meldinga

Gjerdeklyvere og hundeporter

Trenger du en gjerdeklyver og evt en hundeport på eiendommen din? Da kan du søke SMIL-midler til å få en eller flere. Dette gjelder både nye steder og der eldre gjerdeklyvere som er godt brukte kan ha behov for å bli skiftet ut.

Der det er ferdsel av folk og hunder er det ønskelig at de velger å gå via gjerdeklyvere fremfor å prøve å komme over gjerdet på annen vis. Ordningen er nå slik at du søker SMIL-midler, der du også kan søke om å få dekket arbeid med å sette den opp. Dersom dere er et lag som søker i fellesskap, så kan dere få 100% dekning  av kostnadene. Som enkeltperson får du bare dekket inntil 70% av kostnaden. Gjerdeklyverne hentes hos produsenten Sandnes Pro-service. Nå er det også enkle tekster på trinnene til glede for de passerende. 

Du finner informasjon om  dette her.

Søknaden lager du gjennom Altinn og du finner linken på Landbruksdirektoratet her. Det er et krav at du har landbrukseiendom for at du kan få gjerdeklyver.