Viktig melding

Lukk meldinga

Kommunale tilskot

Ved bygging av renseparker og andre utvalgte miljøtiltak er kommunen med å bidrar i et spleiselag med SMIL-midler, Fylkeskommunale midler og kommunale midler.

Det kommunale tilskotet er 15 % av kostnad, SMIL-midler utgjør 60 %, og tilskot fra Fylkeskommunen utgjer 15 %. 

Kontakt

Karin Hansen Nærland
Landbruks- og miljørådgivar
Mobil: 95978069