Viktig melding

Lukk meldinga

Om førebyggande avdeling

Førebyggande avdeling i Hå brannvesen består i dag av fire årsverk. Vår oppgåve er å førebygga brann, og det er me som oppfyller kommunen sine brannførebyggjande plikter etter Forskrift om brannforebygging.

Me driv med

  • Branntilsyn i såkalte særskilte brannobjekt og i landbruket
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i private bustader og i fritidsbustader.
  • Kurs/opplæring og øvingar
  • Informasjons- og motivasjonstiltak som for eksempel brannvernveka, røykvarslardagen, barnehagebesøk, «Brannvernskulen» for 5.trinn mm
  • Samarbeid med relevante aktørar med tanke på dei som er i risikogruppa for å omkomme i brann

Avdelinga består av to branninnspektørar og to brannførebyggarar.

 

 

Les meir om forskrift om brannforebygging her

Les meir om kven som er i risikogruppa for å omkomme i brann

Les meir om brannvernveka her

Les meir om røykvarslardagen her

Kontakt

Per Ivar Aniksdal
Per Ivar Aniksdal
Brannsjef
Mobil: 41532677
Helge Åsland
Leiar førebyggande/branninspektør
Mobil: 41532676
Peder Vold
Brannførebyggar
Mobil: 41532680
Gunvor Mundal
Branninspektør
Mobil: 41532633
Caroline Friestad
Brannførebyggar
Mobil: 41532663